top of page

טיפול פסיכולוגי

טיפול פסיכולוגי למתבגרים

גיל ההתבגרות מלווה בצמיחה ובהשתנות פיזית ומינית, ובעלייה בעומס ובמורכבות של דרישות ההתמודדות מבחינה רגשית, אינטלקטואלית וחברתית. המתבגרים* מתמודדים עם תהליכים של גיבוש הזהות העצמית, הם חווים צרכים סותרים בתמיכה ובהגנה מחד, ובנפרדות ובעצמאות מאידך, עסוקים בפחד מחריגות לצד צורך בייחודיות.

 

גיל ההתבגרות לרוב מלווה בבלבול, סערה וטלטלות רגשיות. אולם, לעתים המתבגר נתקל בקשיים הגורמים לו למצוקה רגשית ולקשיי הסתגלות משמעותיים, אשר מצריכים עזרה וסיוע מקצועיים. 

 

מתי לפנות לטיפול?

  • בדידות חברתית, הסתגרות, קושי ביצירת קשרים חברתיים.

  • תחושות מתמשכות של ספקות עצמיים ואכזבה עצמית, ערך עצמי וגופני ירודים.

  • חרדה, דכדוך, תחושות ייאוש, התפרצויות זעם תכופות.

  • הפרעות באכילה, שינויים קיצוניים במשקל הגוף.

  • הידרדרות בלימודים, עימותים מרובים בבית הספר, נשירה.

  • בלבול ביחס לזהות המינית, המלווה במצוקה רגשית.

  • פגיעה עצמית.

  • מצב משברי או אירוע טראומטי, אשר עוררו מצוקה רגשית וקשיי תפקוד חריפים ו/או מתמשכים.

  • התנהגות אלימה, סיכונית או עבריינית.

טיפול פסיכולוגי יכול לסייע למתבגר להתמודד טוב יותר עם השינויים והקשיים, להרגיש יותר שליטה ובטחון בעצמו, לגבש את זהותו ומטרותיו, ולממש את רצונותיו בצורה יעילה ושלמה יותר.

 

המתבגר פעמים רבות מצפה מעצמו לעמוד ברשות עצמו ולתפקד כאדם נפרד ועצמאי רגשית, ולעתים יתקשה לפנות לעזרה מקצועית מ"עוד מבוגר שלא מבין". לעתים, הפניה להתייעצות ולטיפול עבור המתבגר נערכת ביוזמת ההורים, אשר מוטרדים מהיחסים בינם לבין הנער או מודאגים מהתנהגותו. כאשר המתבגר מסרב לטיפול, ההתערבות תתבסס על הדרכת הורים או על טיפול משפחתי. 

 

*פונה לכל המינים במידה שווה.

bottom of page