top of page

טיפול פסיכולוגי

משפחות חדשות

במציאות חיינו בישראל, אל המשפחה ה"מסורתית", המורכבת מאב, אם וילדיהם הביולוגיים, נוסף מגוון רחב של מבני משפחה אלטרנטיביים. כיום, הולכים ורווחים תאים משפחתיים כגון: הורות יחידנית, הורות חד-מינית, הורות משותפת ללא זוגיות, הורות הכוללת יותר משני הורים ועוד. שינויים חברתיים ומשפטיים, יחד עם התקדמות טכנולוגיות פריון, פתחו דרכים נוספות בהן ניתן להפוך להורים: אימוץ, פונדקאות, תרומת זרע או ביצית. 

 

החל משלב ההחלטה להיות הורה, דרך גיבוש המבנה המשפחתי הרצוי, וכמובן שבתוך ההורות עצמה – על ההורים במשפחה "חדשה" להתמודד לא רק עם התהליכים הנפשיים שעובר כל הורה, אלא גם עם מורכבויות ייחודיות להקמת משפחה "חדשה".
מבין הסוגיות וההתלבטויות שעשויות להתעורר: 

  • בחירת הדרך המועדפת להגיע להורות, עיבוד והשלמה עם מה שיהיה, ועם מה שלא יהיה.

  • התמודדות עם קשיים בדרך להשגת ההורות (בטיפולי הפרייה, באימוץ או בפונדקאות).

  • התמודדות עם הסביבה החברתית, החינוכית והמשפחתית-המורחבת.

  • תיווך המבנה המשפחתי לילד, התמודדות עם קשיים אפשריים בגילאי הילדות וההתבגרות.

  • מחלוקות וקשיים בין השותפים להורות במערכים המגוונים.

  • התמודדויות הקשורות להקמת משפחה "פרק ב'".

 

לעתים במהלך הדרך נדרש ליווי פסיכולוגי מקצועי, על מנת להתייעץ, לקבל תמיכה ולעבד את ההתלבטויות והקשיים.

bottom of page