top of page

טיפול פסיכולוגי

הדרכת הורים

ההדרכה מאפשרת להורים לקבל ייעוץ מקצועי לגבי התלבטויות וקשיים בהתמודדות עם ילדם*: הכוונה וכלים כיצד להבין את התנהגות הילד, לזהות את צרכיו ולהיענות להם באופן יעיל, ליבון מחלוקות בין ההורים בנוגע להורות, ועיבוד התלבטויות של ההורה ביחס להורות שלו עצמו. לעתים ישנה התייחסות למשפחות המוצא של ההורים ולדפוסי ההורות שנחוו על ידם כילדים, ואשר משפיעים על ההורות העכשווית שלהם. כאשר הדרכת ההורים משולבת עם טיפול אישי לילד, ההדרכה חשובה גם לצורך עדכון הדדי בין ההורים למטפל לגבי מצבו של הילד בתוך הטיפול ובהתנהלותו היומיומית. 

טיפול פסיכולוגי לילדים
מלווה תמיד בקשר רציף עם ההורים, בתדירות אשר נקבעת במשותף. 

לעתים נערכת הדרכת ההורים ללא טיפול ישיר בילד, וזאת בעיקר כאשר הילד צעיר מאוד (עד גיל שלוש-ארבע לערך), או כאשר הילד מסרב להגיע לטיפול. 

הטיפול במתבגרים אינו מלווה תמיד בהדרכת הורים, בשל הצורך הגובר של המתבגר בנפרדות ובמרחב אישי. אולם, לעתים נדרש קשר עם ההורים, ולעתים גם פגישות משותפות עם ההורים והנער, בשיתוף ובהסכמה של המתבגר. מערך טיפולי כזה מומלץ בייחוד כאשר קיים מתח רב בקשר בין ההורים למתבגר, או כאשר ההורים חווים דאגה מרובה באשר למצבו של המתבגר. בכל מקרה, נשמרת סודיות מירבית ביחס תכני הטיפול שהנער מעלה, מלבד מקרים בהם נשקפת סכנה של ממש לו או לסביבתו. 
 


*פונה לכל המינים במידה שווה.

bottom of page