top of page

טיפול פסיכולוגי

זהות מינית ומגדרית

 • התלבטות לגבי הזהות המינית או המגדרית

 • קושי בקבלה עצמית של הזהות המינית או המגדרית

 • התלבטויות וקשיים לגבי "יציאה מהארון" בהקשרי חיים שונים

 • התמודדות עם חוויות של בידוד והתנכלות חברתית

 • התמודדות עם חוסר-קבלה של הסביבה את הזהות המינית

 • שאלות, חששות ואתגרים ביחס להמשך החיים בתוך הבחירה של הזהות המינית או המגדרית.

טיפול פסיכולוגי יכול ללוות ולסייע בבירור של הזהות המינית או המגדרית, עיבוד התחושות הכרוכות בהשלמה עמה כחלק ממכלול הזהות האישית, התמודדות עם הסביבה ויצירת קשרים ראשוניים. זאת, על מנת לסלול את הדרך להמשך בנייה של חיים אותנטיים ומספקים.

ייעוץ להורים של הומואים, לסביות, טרנס ובי-סקסואלים

 • איך לעכל את זה שהבן/בת שגידלתי אינו/ה מה שחשבתי וקיוויתי בשבילו/ה?

 • האם אפשר לעשות משהו כדי לשנות את זה?

 • מה אני עושה עם הדאגה לעתידו/ה? האם יהיו לי נכדים?

 • מה אומר למשפחה ולחברים?

 • במה טעיתי?...

 • ואיך, עם ההלם והכאב, אני לא מאבד/ת אותו/ה?

ההתמודדות עם בן/בת ש"יצא/ה מהארון" כרוכה בתהליך מורכב והדרגתי.
עשויים להתעורר שאלות קשות, מחשבות, התחבטויות ורגשות כואבים,

יחד עם האהבה הרבה והרצון לשמור על שלמות הקשר.
ייעוץ מקצועי יכול לסייע להורים בתהליך זה, כולל אפשרות למפגשים משפחתיים בהרכבים משתנים.

bottom of page